• Wat zoek je?

Impressum

Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Strasse 2a
85540 Haar bij München
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 89 - 900506 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 903939 - 1
E-Mail: info@aeris.de

Rechtbank: Amtsgericht München
Handelsregister nr.: HRB 210854
Belastingsnummer: 143/111/41547

Directeuren:
Josef Glöckl
Jenny Glöckl

BTW-nummer: DE294228672
EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een arbitrageprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

WEEE-Reg.-Nr. 19387110 Aeris GmbH
WEEE-Reg.-Nr. 12224396 Wilhelm Koch GmbH

Informatieverplichtingen volgens §18 lid 2 Wet op de elektrische en elektronische apparatuur: https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/

Verantwoordelijke in de zin van § 18 Abs. 2 MStV: Aeris GmbH, Hans-Stießberger-Straße 2a, 85540 Haar, Duitsland

Copyright

Alle op de website gepubliceerde teksten, foto's en andere werken vallen - tenzij anders aangegeven - onder het auteursrecht van Aeris GmbH, Haar in de buurt van München. Elke verveelvoudiging, verspreiding, opslag, communicatie, uitzending en reproductie of overdracht van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van aeris GmbH is uitdrukkelijk verboden.

3Dee, Muvman, Oyo, Swopper, Swoppster, Active Office, Numo en Aeris zijn geregistreerde handelsmerken van Aeris GmbH.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) en de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete inbreuk. Indien wij kennis nemen van dergelijke wetsovertredingen, zullen wij de inhoud in kwestie onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd ten tijde van het linken niet geïdentificeerd.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis nemen van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.