• Wat zoek je?

Garantie

Garantievoorwaarden van Aeris

De periode voor het berekenen van de garantieperiode begint met de datum van de factuur voor directe aankoop via Aeris of vanaf de datum van aankoop bij een erkende Aeris dealer. Op al onze producten geven wij een garantie van drie jaar.

Als er binnen de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten optreden op originele onderdelen, leveren wij een van de volgende services onder de garantie van de fabrikant:
- gratis reparatie van de goederen in onze fabriek of
- gratis omruiling van de goederen tegen een gelijkwaardig artikel (eventueel ook een opvolgend model, als de oorspronkelijke goederen niet meer beschikbaar zijn) of
- gratis levering van de reserveonderdelen die nodig zijn voor de reparatie (eventueel tegen terugzending van de gereclameerde onderdelen).

Het type service wordt bepaald door Aeris na onderzoek van de schade. Door de verrichte garantieprestatie wordt de garantieperiode niet verlengd of onderbroken.

In geval van een garantieclaim kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (als u de goederen rechtstreeks bij ons heeft gekocht) of met uw Aeris -dealer (als u de goederen bij een van onze partners heeft gekocht).

Uitgesloten garantieclaims

Garantieclaims zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen veroorzaakt door:
- misbruik of oneigenlijke behandeling dan wel gebruik,
- overschrijding van de maximale gewichtsbelasting,
-milieu-invloeden (vochtigheid, warmte, overspanning, stof enz.), overschrijding van de maximale gewichtsbelasting,
- het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen,
- het niet in acht nemen van de montage- en/of gebruiksaanwijzing,
- gebruik van geweld (bijv. klap, stoot, val),
- eigenmachtige reparatiepogingen, onoordeelkundige interventies of onderhoud door onbevoegden,
- slijtage van de bekledingsstoffen, schade door onderhoudsfouten en schade door stoten, krassen en scheuren
- defecten bij speciale artikelen (bijv. speciale constructies, geleverde bekledingmaterialen, speciaal schilderwerk).

Elke aanspraak op garantie vereist dat Aeris in staat wordt gesteld het garantiegeval te onderzoeken doordat de goederen zijn opgestuurd. Daarbijdient er zorg voor te worden gedragen dat schade tijdens het transport wordt voorkomen door een geschikte verpakking. Voor een veilige terugzending van uw product naar onze fabriek voorzien wij u desgewenst en tegen betaling van kosten graag van transportverpakkingen. De transportkosten zijn voor rekening van de garantienemer.

Om de garantieservice aan te vragen, moet u een kopie van de originele factuur bij de goederen onder garantie voegen. Gelieve te begrijpen dat Aeris de garantieservice zonder een kopie van de factuur kan weigeren. Het versturen van de kopie van de factuur wordt gebruikt om de garantieperiode te berekenen. Bovendien moet u de naam en het adres van de verkoper opgeven, indien dit niet op de bijgevoegde kopie van de factuur is vermeld, om de aankoop bij een erkende dealer of rechtstreeks bij aeris te verifiëren.

Voor reparaties buiten de garantieperiode ontvangt u een kostenraming. Neem daarvoor contact op met het Aeris serviceteam op + 49 (0) 89/900 506-0 of stuur een e-mail naar info@aeris.de.

Let op:

Uw wettelijke rechten worden niet beperkt door deze garantiebelofte. Met name bestaande wettelijke garantierechten tegen ons blijven door deze garantiebelofte onaangetast.