• Wat zoek je?

Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de DSGVO is aeris GmbH, Hans-Stiessberger-Strasse 2a, 85540 Haar, Duitsland, Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0, Fax: +49 (0) 89 - 903939 - 1, E-Mail: datenschutz@aeris.de. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens.

1.3 De verantwoordelijke persoon heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt bereikbaar is: Regina Stoiber, functionaris voor gegevensbescherming Regina Stoiber GmbH, Unterer Sand 9, 94209 Regen, Tel: 0 99 21 906 27 19, Fax: 0 99 21 906 25 54, E-mail: aeris.dsb@datenbeschuetzerin.de" .

.

1.4 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon), maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks „https://“ en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde serverlogbestanden). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website weer te geven:
- Onze bezochte website
- datum en tijd op het moment van toegang
- kwantiteit van de verzonden gegevens in Byte
- Source/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikte IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting via Shopify
Wij gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2e verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland („Shopify“), met als doel het hosten en weergeven van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de hierboven beschreven Shopify diensten kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van een verdere verwerkingsopdracht. In het geval van de overdracht van gegevens aan Shopify Inc. in Canada heeft de Europese Commissie besloten dat een passend niveau van gegevensbescherming moet worden gewaarborgd. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Shopify vindt u op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz .
Eventuele verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde servers van Shopify zal alleen plaatsvinden binnen het hieronder aangegeven bereik.

.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site te beschermen.
Onder bepaalde omstandigheden werken wij samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in elk geval binnen de volgende paragrafen.
Bedenk dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u zelf kunt bepalen of u deze al dan niet accepteert, of dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin u kunt zien hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt dit voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&antwoord=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Houdt er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contacteer ons

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw aanvraag verwijderd. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de omstandigheden in kwestie afdoende zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens bestaan die daartegen indruisen.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1 Inschrijving voor onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte informatie voor de verzending van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De vermelding van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u geen e-mailnieuwsbrief sturen totdat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail met de vraag om op een link te klikken om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door uw Internet Service Provider (ISP) opgegeven IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen opsporen. De gegevens die door ons worden verzameld bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het maken van reclame in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin van dit artikel genoemde verantwoordelijke. Zodra u uw abonnement heeft opgezegd, wordt uw e-mailadres onverwijld van onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

6.2 Het versturen van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten
Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres heeft verstrekt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen voor soortgelijke goederen of diensten uit ons assortiment te sturen. Voor dit doel hoeven we geen aparte toestemming van u te krijgen in overeenstemming met 7 lid 3 UWG. De gegevensverwerking wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van ons rechtmatige belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met art. 6 lid 1, onder f), van de DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mail sturen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst door de aan het begin van dit document genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. In dit geval worden alleen de verzendkosten volgens de basistarieven in rekening gebracht. Na ontvangst van uw bezwaarschrift wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

6.3 Nieuwsbrief versturen via rapidmail
Onze e-mail nieuwsbrieven worden verstuurd via de technische dienstverlener rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg, Duitsland („rapidmail “), aan wie wij de door u in de nieuwsbriefregistratie verstrekte gegevens doorgeven. Deze verzending wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbrief systeem. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van rapidmail in Duitsland.
rapidmail gebruikt deze informatie voor de verzending en statistische evaluatie van de nieuwsbrief namens ons. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, dit zijn één-pixel beeldbestanden die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt, indien van toepassing. Met behulp van conversietracking kan ook worden geanalyseerd of er een voorgedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) is uitgevoerd na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden alleen pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.
Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt tegenspreken, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
We hebben een overeenkomst gesloten met rapidmail waarin we rapidmail verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.
Nadere informatie over de gegevensbescherming van rapidmail is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van rapidmail: https://www.rapidmail.de/datenschutz

.

7) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube embedding functie om video's van de provider „ Youtube“, die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland („Google“) weer te geven en af te spelen.
De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus wordt hier gebruikt, die volgens de aanbieder pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de provider cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens informatie van „Youtube“ deze dienen onder andere voor het verzamelen van videostatistieken, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het voorkomen van misbruik. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden geassocieerd met uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemd ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. In het kader van het gebruik van YouTube kan het ook komen tot een overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS. Onafhankelijk van het afspelen van de ingesloten video's wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerking in gang kan zetten. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij „YouTube“ zie de verklaring over gegevensbescherming van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .
Voor zover wettelijk verplicht, hebben wij uw toestemming verkregen voor de bovengenoemde verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande mogelijkheid tot bezwaar te volgen.

8) Online marketing

Facebook-pixels voor het maken van aangepaste doelgroepen met uitgebreide gegevenssynchronisatie (met Cookie-Consent-Tool)
Binnen ons online aanbod wordt het zogenaamde "Facebook-Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus van uitgebreide datasynchronisatie, die wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook“).
Op basis van zijn of haar uitdrukkelijke toestemming wordt, wanneer een gebruiker op een op Facebook getoonde en door ons geplaatste advertentie klikt, de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd door middel van Facebook-pixels. Na het doorsturen naar de browser van de gebruiker wordt deze URL-parameter vervolgens in de browser van de gebruiker geschreven door een cookie dat onze gelinkte pagina zelf instelt. Bovendien registreert deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, dat wij op onze website gebruiken voor transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (uitgebreide gegevensvergelijking). De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook. Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide datasynchronisatie is Facebook in staat om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de presentatie van advertenties (zogenaamde Facebook Ads-quota). Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamd aangepast publiek). Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide datamatching willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen vervelend effect hebben. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder te evalueren door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaard versie van Facebook Pixel, helpt de geavanceerde data reconciliation functie ons om de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegewezen conversies vast te leggen.
Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens door Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties te plaatsen op en buiten Facebook. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw ouder of voogd om toestemming. De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal naar een Facebook-server overgebracht en daar opgeslagen, dit kan ook een overdracht naar de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de Facebook Pixel“ in de „Cookie-Consent-Tool“ geïntegreerd op de website.

9) Webanalyseservices

9.1 Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen, waar ze ook naar de servers van Google LLC kan worden gestuurd. Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" dit garandeert de anonimisering van het IP-adres door middel van een verkorting en sluit een directe persoonlijke verwijzing uit. Door de uitbreiding wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google LLC-server in de VS gestuurd en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde interesse in de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie en marketingdoeleinden. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten aan ons te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die onder de volgende link:
beschikbaar is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en
Voor zover wettelijk verplicht hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande mogelijkheid tot bezwaar te volgen.

9.2Hotjar (hotjar Ltd.)
Deze website maakt gebruik van de Hotjar webanalyse-service die wordt geleverd door Hotjar Ltd Hotjar Ltd is een Europees bedrijf dat gevestigd is in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel: +1 (855) 464-6788).
Met deze tool kunnen bewegingen op de webpagina's waar Hotjar wordt gebruikt worden getraceerd (zogenaamde heat maps). Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en welke knoppen ze aanklikken hoe vaak. De tool maakt het ook mogelijk om direct feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier krijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in de optimalisatie en marketing doeleinden en het ontwerp van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze tool. We kunnen alleen begrijpen welke knoppen je aanklikt en hoe ver je scrollt. Gebieden van de website waar persoonlijke gegevens van u of van derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar verborgen en kunnen daarom op geen enkel moment worden getraceerd.
Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van de Hotjar tool te voorkomen door middel van een Do Not Track header, zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die de laatste versie van alle gangbare browsers ondersteunt. Voor dit doel stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar met de notitie om het volgen van de betreffende gebruiker te deactiveren. Als u onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet u de Do Not Track-header voor elk van deze browsers / computers afzonderlijk instellen. Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser vindt u op: https://www.hotjar.com/opt-out
Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de Hotjar tool is te vinden op: https://www.hotjar.com
Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy .
Voor zover wettelijk verplicht, hebben wij uw toestemming verkregen voor de bovengenoemde verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande mogelijkheid tot bezwaar te volgen.

10) Retargeting/ remarketing / aanbeveling reclame

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing en wij promoten deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet- en app-browsinggeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. Als u ingelogd bent bij Google wanneer u onze website bezoekt, zal Google uw informatie, samen met de gegevens van Google Analytics, gebruiken om lijsten met doelgroepen te maken en te definiëren voor geaggregeerde remarketingdoeleinden. Voor dit doel zal Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kan het ook komen tot een overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS. U kunt de instelling van cookies voor reclamevoorkeuren permanent uitschakelen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
U kunt zich ook informeren over het instellen van cookies en uw instellingen aanpassen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze al dan niet accepteert, of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk verplicht hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande mogelijkheid tot bezwaar te volgen.

11) Gereedschap en diversen

11.1beeclever
Om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming nodig is, maakt deze website gebruik van de cookie-inhoud „GDPR Legal Cookie“ van beeclever GmbH, UniversitÀ tsstraß;e 3, D-56070 Koblenz a. Rh. („beeclever“).
Door de integratie van een overeenkomstige JavaScript-code wordt aan de gebruikers een banner getoond wanneer zij de pagina oproepen, waarin toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het plaatsen van een vinkje. De tool blokkeert het instellen van alle cookies waarvoor toestemming nodig is totdat de betreffende gebruiker zijn toestemming geeft door een vinkje te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de betreffende gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is verleend. Om de cookie-inhoud tool in staat te stellen om unieke paginaweergaven toe te wijzen aan individuele gebruikers en om de toestemmingsinstellingen van de gebruiker voor de duur van een sessie individueel te registreren, te loggen en op te slaan, verzamelt de cookie-inhoud tool bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres), stuurt deze door naar de server van beeclever &uumuumu;s en slaat deze daar op.
Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons rechtmatig belang bij een wettelijk compatibel, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheersysteem voor cookies en dus bij een wettelijk compatibel ontwerp van onze website. Een andere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch overbodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker. Meer informatie over het gebruik van gegevens door beeclever vindt u op https://beeclever.de/pages/datenschutz

.

11.2 Google Web Fonts
Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes, zogenaamde Web Fonts, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland („Google“). Wanneer u een pagina oproept, slaat uw browser de vereiste webfonts op in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit kan ook leiden tot een overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS. Op deze manier weet Google dat onze website via uw IP-adres werd benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

12) Rechten van de betrokkene

De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten op het gebied van gegevensbescherming (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:
Rechts van toegang overeenkomstig artikel 15 van de DPA: U hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de oorsprong van de gegevens, de verwerkingstijd van de gegevens, de verwerkingstijd van de gegevens en het doel van de gegevens. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, in voorkomend geval, relevante informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties die overeenkomstig artikel 46 van de DPA van toepassing zijn in het geval dat uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen.
Rechts op correctie conform art. 16 DSGVO: U heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen.
Het recht om uw persoonsgegevens door te geven in overeenstemming met Art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de doorgifte van uw persoonsgegevens te verzoeken indien aan de voorwaarden van Art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Rechts om de verwerking te beperken volgens de wet; Art. 18 DSGVO: U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, indien u weigert uw gegevens te verwijderen wegens onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eist; U kunt ook verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken als u uw gegevens nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims nadat wij de gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of als u bezwaar heeft gemaakt om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, totdat is vastgesteld dat onze legitieme redenen zwaarder wegen dan het bezwaar.
Rechts om geïnformeerd te worden overeenkomstig artikel 19 DSGVO: Indien u het recht op rectificatie, annulering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke voor de verwerking hebt ingeroepen, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of annulering op de hoogte te stellen; De verantwoordelijke voor de verwerking stelt alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van een dergelijke rectificatie, uitwissing of beperking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van dergelijke ontvangers.
Rechts op de overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, geldig en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is.
Het recht om toestemmingen verleend op grond van art. 7 lid 3 DSGVO in te trekken: U heeft het recht om elke toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van gegevens te allen tijde met toekomstige gevolgen in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onverwijld verwijderen, tenzij verdere verwerking niet kan worden ondersteund door een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping.
Rechts van beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit, heeft u het recht - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gevestigd bent, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

12.2RIGHT VAN VERANTWOORDELIJKHEID ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS RECHT VAN INTERESSE, HEEFT U HET RECHT OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE ALLEN TIJDE TE VERWERKEN, VAN GREEN &UUUAL; NDEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE, TEGEN EEN DERGELIJKE VERWERKING, MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. Elke verdere verwerking blijft onderworpen aan het voorbehoud dat wij dwingende bescherming bieden, indien wij kunnen bewijzen dat de verwerking is uitgevoerd; NNEN, THEIR INTERESTS, BASIC RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS ÜCALCULATE OF IF THE PROCESSING OF CASE OF APPLICATION, OUT&UUMl;CASE OF DEFENSE OF CLAIM;CHEN DIENT.
Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. JE BENT KLAAR OM TE BETWISTEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens voor directe reclamedoeleinden.
Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. JE BENT KLAAR OM TE BETWISTEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens voor directe reclamedoeleinden.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrond, het doel van de verwerking en – indien opgenomen – bovendien door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handels- en belastingrecht).
In geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Zijn er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die worden opgeslagen in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b). b DSGVO worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover zij niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere opslag ervan.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van verzet overeenkomstig art. 21 lid 2 uitoefent. 1 DSGVO, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking van de gegevens die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de DPA uitoefent.
Behoudens andersluidende vermelding in deze verklaring betreffende specifieke verwerkingssituaties worden opgeslagen persoonsgegevens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt.