• Wat zoek je?

 • Warenkorb
  • Foo
   • {property.name | translate 'line_item.properties'}:{property.value}

   *Gravur wird jedem weiteren hinzugefügt Swopper
   Qty:  -   + 
  Keine Artikel im Warenkorb

  Die Angabe der USt-IdNr. ist eine zwingende Voraussetzung um Deinen Kauf in Deutschland als mögliche steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung zu behandeln.

Artikel Mar 21

Belangrijke belastingtips voor thuiswerken

Onze belastingtips laten zien hoe je je kantoor aan huis kunt aftrekken van je belastingen.

Welke kosten voor de aanschaf van een bureaustoel en andere werkbenodigdheden bij thuiswerken zijn fiscaal aftrekbaar? Wie draagt de kosten en wordt het thuiskantoor ook ondersteund door de staat? De belangrijkste belastingtips voor een kantoor aan huis in één oogopslag.

Al voor het coronavirus speelden thuiswerken en mobiel werken in veel bedrijven een rol. Maar op zijn laatst sinds de pandemie en de daaruit voortvloeiende tijdelijke invoering van de thuiswerkverplichting (sinds 1 juli 2021 is thuiswerken niet langer verplicht in Duitsland), is het voor iedereen duidelijk geworden dat thuiswerken niet meer weg te denken is. Maar, vooral als je veel thuiswerkt, heb je zeker een goede kantooruitrusting nodig. Een ergonomische bureaustoel is bijvoorbeeld een MUST. Een geïmproviseerde keukentafel en keukenstoel is immers op de lange termijn erg ongezond en maakt het onmogelijk om je op je werk te concentreren. Als het gaat om het thuiskantoor, hebben veel werknemers onvermijdelijk één vraag: Hoe kan ik het thuiskantoor aftrekken van de belasting? We leggen het je uit.

Belastingtips voor werknemers in het thuiskantoor

1. aanschaf van een bureaustoel door de werkgever

Allereerst: dit is de beste en meest kosteneffectieve optie voor jou. Als je werkgever je een bureaustoel (bij voorkeur een ergonomische) geeft voor je thuiskantoor, kun je die naast je werk ook privé gebruiken. Deze uitrusting voor je thuiskantoor is belastingvrij. Dit betekent dat je de bureaustoel niet hoeft aan te geven bij de belastingdienst als een voordeel in natura van je werkgever en er geen belasting over hoeft te betalen.

2. overeenstemming over een thuiswerkvergoeding met de werkgever

Je werkgever kan je thuiskantoorapparatuur ook subsidiëren met een vergoeding tot 1.500 euro. Deze thuiskantoorvergoeding dekt bijvoorbeeld ook het gebruik van een eigen telefoon en internetverbinding. Dit betekent dat je dit forfait natuurlijk ook kunt gebruiken om kantoormeubilair aan te schaffen. Om de thuiswerkregeling met je werkgever te bespreken, spreek je rechtstreeks met de relevante mensen van de HR-afdeling of neem je eerst contact op met je afdelingshoofd.

3. forfaitair bedrag voor kantoor aan huis als inkomensgerelateerde uitgaven in de belastingaangifte

Om de belastingdruk voor werknemers te verlichten, introduceerde de federale regering het zogenaamde thuiswerkforfait als onderdeel van de jaarlijkse belastingwet 2020. Dit thuiskantoorforfait bepaalt het volgende:

 • Werknemers die hun professionele activiteiten uitvoeren in hun thuiskantoor ontvangen een forfaitair bedrag van 5 euro per dag. Het maximumbedrag is echter 600 euro per jaar.
 • Voor het dagelijkse vaste tarief is het niet van belang of je baas je heeft opgedragen thuis te werken of dat je vrijwillig thuiswerkt
 • Het forfaitaire bedrag telt alleen als je tijdens de werkdag uitsluitend vanuit huis hebt gewerkt. Als je bijvoorbeeld op kantoor was voor een afspraak, kan deze dag niet meer worden geclaimd als thuiswerkvergoeding.
 • De thuiskantoorvergoeding telt als inkomensgerelateerde kosten en moet dienovereenkomstig worden opgegeven in de belastingaangifte
 • De nieuwe thuiskantoorvergoeding is in eerste instantie beperkt tot 2020 en 2021.

Wichtige Steuertipps fürs Homeoffice. Anschaffungen für den Arbeitsplatz zuhause, steuerlich absetzen.
Je kunt je apparatuur voor thuiswerken - zoals een bureaustoel - aftrekken van je belastingrekening.

Belangrijk: Wil thuiswerken een positief effect hebben op je belastingaangifte, dan moeten de totale inkomensafhankelijke kosten hoger zijn dan het jaarlijkse forfait van 1000 euro aan inkomensafhankelijke kosten. Dit bedrag kun je namelijk sowieso als forfait opvoeren voor de belasting, ook als je geen inkomensafhankelijke kosten hebt gemaakt.

Daarom is het dubbel de moeite waard om een ergonomische bureaustoel voor je thuiskantoor te kopen. Ten eerste voor je gezondheid - je rug zal je dankbaar zijn - en ten tweede voor de belasting. Als je de bureaustoel voor je thuiskantoor voor eigen rekening koopt, kun je deze fiscaal opvoeren als een inkomensgerelateerde uitgave. Dit is ook mogelijk als je geen eigen werkkamer hebt, d.w.z. alleen een werkhoek of iets dergelijks.

Een bureaustoel wordt beschouwd als een actief met een lage waarde (GWG). De aankoopprijs voor een bedrijfsmiddel is 800 euro netto. Dit betekent dat een bureaustoel met een netto aankoopprijs van maximaal 800 euro volledig kan worden afgetrokken in het jaar van aankoop.

Waar je absoluut op moet letten: Als het kantoormeubilair meer dan 800 euro netto kost, moet je de kosten spreiden over de verwachte gebruiksduur. In de regel is dit 13 jaar. Dit is de officieel vastgestelde levensduur voor kantoormeubilair. En zelfs als je de bureaustoel meer dan 10 procent van de totale gebruiksduur voor privédoeleinden gebruikt, kun je de kosten alleen naar rato aftrekken bij de belastingdienst.

Natuurlijk kunnen andere kosten zoals huur, elektriciteit en verwarming voor een kantoor aan huis nog steeds pro rata worden opgegeven voor belastingdoeleinden. Werkapparatuur kan ook altijd worden aangegeven en afgetrokken in de belastingaangifte.

Ergonomischer Bürostuhl Aeris Swopper. Anschaffungskosten fürs Homeoffice steuerlich absetzen.
Wanneer je een bureaustoel koopt, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat hij -wie hier bijvoorbeeld de Aeris Swopper- minder dan 800 euro kost, zodat je de kosten in één keer van je belastingfactuur kunt aftrekken.

4. aangifte als buitengewone uitgaven in de belastingaangifte

Een andere manier waarop je de kosten van een ergonomische bureaustoel kunt declareren bij je belastingaangifte is de zogenaamde "buitengewone last". Dit is van toepassing als er medische redenen zijn voor een gezonde, ergonomische, actieve bureaustoel. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een operatie of ongeluk hebt gehad of als maatregel na een hernia of iets dergelijks. Je moet echter wel de redelijke limiet overschrijden volgens § 33 EStG. Voor alleenstaanden zonder kinderen met een inkomen tot €15.340 is dit vijf procent van het totale inkomen. In dit geval zijn uitgaven van meer dan 767 euro per jaar aftrekbaar van de belasting.

Documentatie is belangrijk - verzamel ontvangstbewijzen

Net als bij alle belastingzaken is het ook bij thuiswerk aan te raden om alle bonnetjes voor aankopen zorgvuldig te bewaren. Maak ook foto's om de werksituatie op verschillende dagen en tijdstippen te documenteren. Een attest van je werkgever dat bevestigt dat je van thuis uit moet werken tijdens de coronavirusperiode (liefst met de datum en het aantal uren) kan ook heel nuttig zijn.

Belastingtips van het thuiskantoor voor freelancers en zelfstandigen

Al voor het coronavirusjaar konden freelancers en zelfstandigen aankopen zoals bureaustoelen en bureaus aftrekken. Sinds 2018 kan nieuwe kantoorapparatuur tot een netto aankoopprijs van 800 euro volledig worden afgetrokken van de belasting in het jaar van aankoop. Als de aankoopprijs echter hoger is dan 800 euro, valt de aankoop niet langer onder de grens voor activa met een lage waarde (GWG) en moet deze worden afgeschreven als kantoormeubilair in 13 jaar volgens de afschrijvingstabel van het federale ministerie van Financiën.

Belastingtips voor bedrijven

Het volgende geldt ook voor bedrijven: als de aanschafkosten voor een bureaustoel maximaal 800 euro bedragen, kan een onmiddellijke aftrek van bedrijfskosten worden gemaakt in het kader van de regeling voor activa met een lage waarde in overeenstemming met sectie 6 (2) EStG.

Een ander belastingvoordeel ontstaat als de uitgaven voor een groter aantal kantoormeubelen met een aanschafprijs tussen €250 en €1.000 worden gegroepeerd. Een zogenaamde poolingoplossing is dan mogelijk: ondernemers kunnen de bovengenoemde activa bundelen in een verzamelpost en deze in vijf jaar afschrijven. Concreet betekent dit dat een bedrijf dat nu 20 bureaustoelen van hoge kwaliteit koopt ter waarde van 800 euro per stuk, 16.000 euro kan afschrijven van de belasting voor dit jaar - of 3.200 euro per stuk gedurende vijf jaar.

Goed om te weten:Ondanks de coronaviruscrisis kun je twee vliegen in één klap slaan. Ondernemers kunnen investeren in de gezondheid en prestaties van hun werknemers met rugversterkende en bewegingsbevorderende bureaustoelen en tegelijkertijd hun belastingdruk verlagen.

Thuiskantoorkosten: meer financiële steun van werkgevers en de staat gewenst

Naast de fiscale aftrekbaarheid van thuiswerken, duikt ook steeds weer de vraag op naar subsidies van werkgevers en de overheid voor thuiswerken.

Volgens een onderzoek van Aeris naar thuiskantoren dat in 2020 werd uitgevoerd onder 2.000 respondenten, verwacht meer dan een derde van de werknemers dat zowel hun werkgever als de overheid meer zullen bijdragen aan de kosten van thuiswerken. Maar waarom is er meer overheidssteun nodig? Twee derde van de ondervraagden klaagt al over gezondheidsproblemen bij thuiswerken en heeft daarom op eigen kosten al geïnvesteerd in bijvoorbeeld een ergonomische bureaustoel of een in hoogte verstelbaar bureau.

Homeoffice: Die Grafik zeigt, dass sich ein Großteil der Arbeitnehmer mehr Unterstützung von Staat und Arbeitgeber wünschen.
Meer dan 35 procent van de respondenten zou meer financiële steun van de staat en werkgevers willen als het gaat om thuiskantoorapparatuur

Veel werknemers moeten nog steeds improviseren als ze thuis werken. Voor velen wordt de keuken- of eetkamertafel omgebouwd tot bureau en de keukenstoel tot bureaustoel. Dit zou verbeterd kunnen worden door een overheidssubsidie voor de aanschaf van ergonomisch verantwoorde kantoorapparatuur. Volgens het onderzoek van Aeris heeft 54 procent van de ondervraagden thuis beduidend slechtere kantoormeubelen dan op kantoor. Het resultaat: gezondheidsproblemen, zoalsRugpijn, spanning in de nek en schouders of hoofdpijn.

Slechts 18 procent van de ondervraagden liet hun werkgever hun thuiskantoor volledig inrichten, terwijl 27 procent een deel van de kosten vergoed kreeg door hun werkgever. 20 procent draagt echter zelf de kosten voor meubilair en technologie in hun thuiskantoor. 37 procent van de deelnemers aan het onderzoek verwacht meer financiële steun van hun bedrijf voor de apparatuur. En 35 procent van de respondenten is ook van mening dat de federale overheid de plicht heeft om bij te dragen aan de kosten van het aan het coronavirus gerelateerde thuiskantoor, bijvoorbeeld door extra belastingvoordelen.

Overheidsfinanciering "go-digital" voor MKB

De staat staat echter niet helemaal stil als het gaat om het stimuleren van thuiswerken. Met het financieringsprogramma "go digital" ondersteunt de federale overheid bijvoorbeeld kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven bij het opzetten van digitale structuren voor thuiswerkplekken. Tot 50 procent van de kosten kan worden gedekt.

Meer informatie over het financieringsprogramma "go digital" en waar je financiering kunt aanvragen,vindt u hier.

Het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) biedt momenteel ook een financieringsprogramma aan: De BAFA Corona Consultancy. Een door BAFA gefinancierde bedrijfsconsultant ondersteunt bedrijven bij de digitale aanpassing aan de nieuwe wereld van thuiswerken en bij verdere bedrijfsplanning. Bedrijven die in de problemen zijn gekomen door het coronavirus hebben recht op BAFA-financiering voor het opzetten van thuiswerkplekken. Advies wordt gesubsidieerd tot een maximumbedrag van 2.700 euro.

Meer informatie over het BAFA financieringsprogramma en de aanvraag, vindt u hier.

Disclaimer: Houd er rekening mee dat we niet bevoegd zijn om belastingadvies of juridisch advies te geven en dat deze informatie geen belastingadvies of juridisch advies is. Het is louter algemene informatie over de producten die wij aanbieden, die moet worden aangepast aan de individuele omstandigheden van elk geval en moet worden beoordeeld vanuit fiscaal en juridisch oogpunt. Win advies in bij uw belastingadviseur of juridisch adviseur, aangepast aan uw omstandigheden, voordat u beslissingen neemt over kwesties die verband houden met onze producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid.

Artikel Oct 20

Thuiswerken als oorzaak van hoofdpijn en rugpijn

Onderzoek in DACH toont aan: Thuiswerken veroorzaakt gezondheidsproblemen zoals rugpijn of hoofdpijn bij twee op de drie werknemers.

Lees hier
Artikel Sep 21

5 dingen waaraan je een goede ergonomische bureaustoel herkent

Wat is eigenlijk een goede ergonomische bureaustoel? Goede vraag. De volgende 5 tips laten je zien waar je op moet letten.

Lees hier
Artikel May 21

Aeris Muvmat verhoogt prestaties

Onderzoek bevestigt: Staand werken op de Aeris Muvmat bevordert mentale en fysieke prestaties.

Lees hier

Onze productaanbeveling

Willst du deinen Aeris Swopper personalisieren?

Du hast deinen Lieblings-Swopper konfiguriert? Dann kannst du nun mit der Personalisierung beginnen. Und so geht’s: Trage deinen Wunschtext einfach in das Feld ein – Fertig.

( max. 20 Zeichen )

 • Bitte beachte, dass personalisierte Produkte von Umtausch, Stornierung und Rückgabe ausgeschlossen sind.
 • Die Lieferzeit verlängert sich um bis zu 10 Tage.
Ich stimme den AGB's zu
Nein, danke