• Wat zoek je?

 • Warenkorb
  • Foo
   • {property.name | translate 'line_item.properties'}:{property.value}

   *Gravur wird jedem weiteren hinzugefügt Swopper
   Qty:  -   + 
  Keine Artikel im Warenkorb

  Die Angabe der USt-IdNr. ist eine zwingende Voraussetzung um Deinen Kauf in Deutschland als mögliche steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung zu behandeln.

Wiki

Wet op gezondheid en veiligheid op het werk

Wat is de Arbowet?

De wet op gezondheid en veiligheid op het werk zet de Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG inzake gezondheid en veiligheid op het werk om in Duits recht. Zoals de naam al aangeeft, is het doel van de wet om de gezondheid en veiligheid van bijna alle werknemers in het kader van hun werk te waarborgen. De volledige naam van de wet is dan ook "Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit", afgekort "ArbSchG". Slechts enkele beroepsgroepen worden niet door deze wet beschermd, waaronder huishoudelijk personeel in particuliere huishoudens en werknemers op zeeschepen.

Zoals elke wet wordt ook deze wet gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt (deel 1), afgekort BGBl.

Wat regelt de Arbowet?

In grote lijnen regelt de wet aan welke voorwaarden op de werkplek moet worden voldaan, zodat een werknemer veilig kan werken, ongevallen en werkgerelateerde ziekten kunnen worden voorkomen en de arbeidsomstandigheden volgens vaste basisprincipes kunnen worden georganiseerd en beoordeeld. Het centrale element in gezondheid en veiligheid op het werk is de zogenaamde risicobeoordeling.

Onder de Occupational Health and Safety Act vallen weer een aantal gezondheids- en veiligheidsverordeningen, richtlijnen en andere gezondheids- en veiligheidswetten. Een van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften is de Arbeidsomstandighedenverordening. Deze regelt de basisvereisten voor de inrichting en werking van werkplekken (89/654/EEG), voor de bescherming van niet-rokers of voor de inrichting van werk-, sanitaire en andere ruimten. De richtlijn voor beeldschermapparatuur (89/655/EEG) definieert bijvoorbeeld wat een beeldschermwerkplek is en hoe deze moet worden ingericht, en het doel van de richtlijn voor het hanteren van lasten (90/269/EEG) is het minimaliseren van gezondheidsrisico's zoals rugletsel bij het handmatig hanteren van lasten. Alle voorschriften en bepalingen hebben één ding gemeen: ze dienen om de gezondheid van werknemers en werknemers te beschermen.

Verplichtingen en rechten volgens de arbeidsbeschermingswetgeving

Naast bepaalde voorschriften met betrekking tot voorzieningen en apparatuur op de werkplek, zijn er nog een aantal andere verplichtingen voor de werkgever. Deze omvatten bedrijfsgezondheidszorg, eerste hulp en noodmaatregelen, evenals training om ervoor te zorgen dat een taak zonder problemen kan worden uitgevoerd. Werknemers moeten zich echter ook aan de voorschriften houden. Ze hebben bijvoorbeeld een zorgplicht tegenover werknemers en collega's en mogen machines, apparatuur, materialen enz. alleen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.

Bovendien regelt de Arbowet op welke pauzes een werknemer recht heeft en hoe de duur ervan moet worden vastgesteld. Hieronder vallen niet alleen korte pauzes, maar ook de pauzes tussen afzonderlijke diensten, de zogenaamde herstel- en behoefteperioden. Vakantiedagen vallen overigens niet onder de Arbowet, maar onder de federale verlofwet.

Wat is de gezamenlijke Duitse OSH-strategie?

De gezamenlijke Duitse strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk (GDA) is een initiatief van de federale en deelstaatregeringen en ongevallenverzekeraars. De GDA is in de eerste plaats in het leven geroepen om de naleving van de wet op gezondheid en veiligheid op het werk te stimuleren en de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren. Verschillende programma's en geoptimaliseerd advies en toezicht ondersteunen werkgevers hierbij. Een ander doel van de alliantie is om het Duitse systeem voor gezondheid en veiligheid op het werk voortdurend te moderniseren, zelfs nu de wereld van het werk steeds sneller verandert.

Wat is een wettelijke ongevallenverzekering?

Als een werknemer iets overkomt tijdens zijn werk ondanks het feit dat hij alle voorschriften uit de Arbowet volgt, kan er sprake zijn van een wettelijke ongevallenverzekering. De wettelijke ongevallenverzekering (GUV) valt onder de sociale verzekeringen en is bedoeld om in eerste instantie arbeidsongevallen of beroepsziekten te voorkomen. Als er echter toch een arbeidsongeval of beroepsziekte plaatsvindt, dekt de wettelijke ongevallenverzekering medische of arbeidsrevalidatiediensten, in bepaalde gevallen pensioenuitkeringen, looncompensatiebetalingen en dergelijke. Overigens vallen niet alleen werknemers in loondienst onder de wettelijke ongevallenverzekering, maar ook kleuters, scholieren, studenten en bloeddonoren.

Ziekte op het werk ondanks de wet op gezondheid en veiligheid op het werk

Lange kantooruren, zitten in een starre houding en gebrek aan beweging zijn de oorzaken van wijdverspreide werkgerelateerde ziekten zoalsRugpijn en rugproblemen, maar ook obesitas, hart- en vaatproblemen en diabetes. Arbowetgeving kan hier eigenlijk weinig aan doen.

Iedereen die in dit opzicht risico loopt, kan dit voorkomen doorBeweging in hun dagelijkse kantoorleven. Om ervoor te zorgen dat het werk niet onderbroken hoeft te worden voor beweging op de werkplek, is het aan te raden om bureaustoelen te gebruiken die intuïtieve bewegingen mogelijk maken, zelfs als men zit, zoals de Swopper en 3Dee actieve stoelen van Aeris. Dankzij de gepatenteerde 3D-technologie wordt beweging in alle richtingen gestimuleerd en eenzijdige drukbelasting op de rug geminimaliseerd.Tussenwervelschijf zijn niet nodig. Zitten terwijl je beweegt versterkt overigens zowel de buik- als de rugspieren. Dus iedereen die zich zorgen maakt dat zijn bureaustoel of stahulp op de werkvloer niet goed is voor zijn rug, moet hierover praten met zijn lijnmanager of werkgever. Het is immers ook in het belang van een bedrijf om ervoor te zorgen dat werknemers niet afwezig zijn door ziekte en zo meer kosten maken dan te investeren in een actieve bureaustoel.

Willst du deinen Aeris Swopper personalisieren?

Du hast deinen Lieblings-Swopper konfiguriert? Dann kannst du nun mit der Personalisierung beginnen. Und so geht’s: Trage deinen Wunschtext einfach in das Feld ein – Fertig.

( max. 20 Zeichen )

 • Bitte beachte, dass personalisierte Produkte von Umtausch, Stornierung und Rückgabe ausgeschlossen sind.
 • Die Lieferzeit verlängert sich um bis zu 10 Tage.
Ich stimme den AGB's zu
Nein, danke