Skip navigation

Impressum

aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a, 3rd Floor
D-85540 Haar

Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0
Fax.: +49 (0) 89 - 903939 - 1

Mail: info(at)aeris(dot)de
www.aeris.de

HRB 210854         
Belastingnummer: 143/111/41547
BTW-nummer: DE294228672

Centrale: Haar bei München
Managing Director:
Josef Glöckl
Jenny Glöckl

Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video etc.) op deze site berusten bij aeris GmbH, Haar bij München. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en / of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de aeris GmbH.

3Dee, muvman, oyoswopper, swoppster, flexzone, muvzone, Life in Motion, Leben in Bewegung, Arbeitsplatz in Bewegung, Active Office en aeris  zijn geregistreerde merken van aeris GmbH.

Verwijzingen

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina‘s ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsplicht uitsluitend van kracht worden, in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud ervan en het voor hem technisch mogelijk en van hem verwacht kan worden het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van plaatsing van de link geen illegale inhoud op de doorgelinkte pagina’s herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de doorgelinkte/verbonden pagina’s heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle doorgelinkte/verbonden pagina’s, die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetaanbieding geplaatste links en verwijzingen alsook voor vreemde inschrijvingen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve en onvolledige inhoud en met name voor schade, die uit gebruik of niet-gebruik van zulke aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina aansprakelijk, waarnaar werd verwezen, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.